MS PROJECT 2007 2010 2013 İLE PROJE YÖNETME TEKNİĞİ

Proje ekibe değil ekip projeye uyacak (Jesse James)

1.       Projelerin Metodolojik mantıkla ele alınması  ve MS Project üzerinde uygulanması :

a.      Başlat – Start- Projeni Tanımla ve Proje Konsepti Oluştur (Avant Project- Ön Proje)

b.      Planla – Planning

                                                               i.      İş Kırılımını Çıkart (WBS-Work Breakdown Structure)

                                                             ii.      İşleri Grupla (Moduls)ve Aşamalandır (Grouping And Phasing)
-  Büyük Projelerde Modüler Proje Modeli Uygula (Gruplama aşamasında)
-  Her modüle sorumlu ata (Kaynak atamalarında)
- Aynı anda başlayabilecek modülleri başlat (Yürütme aşamasında)
- Modül entegrasyonunu kur (İlişkilendirme aşamasında)
- Modüller bittikçe testlerini yap (kontrol aşamsında)
- Genel Modül entegrasyonu ile genel alfa beta testlerini yap (Kontrol)
- Reel Verilerle Total Simülasyon yap ( Kontrol)
- Teslim Et (Kapanış)

                                                            iii.      İş Sürelerini Gir (Durations)

                                                           iv.      İşleri İlişkilendir (Linking)

                                                             v.      Kaynakları Ata (Kişi, malzeme – Hangi işi kim yapacak hangi malzeme kullanılacak, Kaynak Planlamasını Yap-Resource Planning)

                                                           vi.      Maliyetleri Çıkar

                                                          vii.      Kritik İşleri Çıkar (Geciktiğinde Projeyi geciktirecek tüm bağlaşık işler, Ms Project Criticals ve Raporlar)

                                                        viii.      Risk Analizi ve Risk Planı Yap

                                                           ix.      Draft Projeyi Oluştur

                                                             x.      Optimize Et ( takvim ve maliyet olarak)

                                                           xi.      Kesin İş Planı, Takvim, Maliyet ve Bütçeyi Çıkar

                                                          xii.      Onayı Al

                                                        xiii.      Temel Referans Planı  Oluştur ve Planı Kilitle– TRP (Base Lining – Baz Hattı)

                                                        xiv.      TRP yi Proje Ekibine Dağıt ve herkesin işini iyi bilmesini sağla

                                                         xv.      Onaylanmış Değişiklik Taleplerini TRP yi baz alarak yap ve projeyi revize etmeyi unutma, değişikliklerin projeye etkilerini ve varsa yeni işleri ekibine bildir (Change Requests, New Work Orders)

c.       Yürüt - Executing

                                                               i.      MS Project Üzerinde her gün veya her hafta proje gerçekleşmelerini % olarak gir

                                                             ii.      Yatay ve Dikey iletişim içinde ol

                                                            iii.      Kritik işlere Özel olarak Odaklan ve Scope dan sapma

                                                           iv.      Ekibini yönlendir

                                                             v.      TRP ye uygun gitmeyen kritik işleri mutlaka zamanında hallet

                                                           vi.      Hak Edişleri Hesapla (MS  Project , EVM - Earning Value Management)

                                                          vii.      Takvim (SPI)  ve Maliyet  (CPI) Verimlerini  Ölç, Hak Edişleri Hesapla (MS Project Üzerinde  EVM- Earning Value Management, CPI – Cost  Performance Index, SPI  - Schedule Performance Index)

                                                        viii.      Nakit Akışını Kontrol Et (Cash Flow)

d.      Kontrol Et - Controlling

                                                               i.      Kalite ve Uygunluk Kontrollerini Aşamalara göre proje yürürken yap

                                                             ii.      Proje Sonuna doğru Alfa ve Beta Testlerini yap Reel Life Simulasyonlarını gerçekleştir

e.       Kapat ve Teslim Et  - Closing

MS PROJECT DERSLERİ
msprojectdersleri.com

Profesyönel MS Project Eğitim DVD talepleri için www.msprojectdersleri.com sitesini ziyaret ediniz.

Siteye Git

www.msprojectmanagement.org

Önceki Sayfa-Back