MS PROJECT İLE PROJE YÖNETİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

 

 1. Önce Proje Yönetimi mantığı bilinmelidir
 2. Projelerde Başlama-Planlama-Yürütme-Kontrol-Bitirme aşamaları uygulanmalıdır
 3. Parametreler düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin fixed duration-fixed units-fixed work hangisine göre yapılacaksa seçilmelidir.
 4. Proje adı ve takvim oluşturulmalıdır
 5. WBS-Proje İş kırılımı çıkarılmalıdır
 6. MS Project' e Görev Alanına (Tasks)  iş  kırılımı girilmelidir
 7. İş Kırılımı aşamalara ayrılmalıdır
 8. Süreler girilmelidir
 9. Kaynak havuzu oluşturulmalıdır
 10. Kaynak atamaları yapılmalıdır
 11. Proje süre takvim ve maliyetler kontrol edilmelidir (Raporlar, Gann Cahrt, Tablolar)
 12. Proje Optimize edilmelidir
 13. Proje onaylatılmalıdır
 14. Onaylanmış Proje  ve gann chart basılırak ilgililere ve proje ekibine dağıtılır
 15. Project Base Line (Temel Referans Planı-TRP yada Baz hattı-Temel hat) oluşturulup proje planı kilitlenmelidir.
 16. Proje yürütmesi ile günlük ilerlemeler yüzde olarak güncellenmelidir.
 17. Gecikme süre artışı kaynak değişimleri günlük olarak güncellenmelidir böylece TRP ile farklar kontrol edilir.
 18. Kritik işlerdeki gecikmelere odaklanıp gerekirse ek kaynaklar atanmalıdır.
 19. Proje yürütmesi Criticals, Tracking gann task usage resource usage gibi alanlarla takip edilir
 20. İlerleme raporları yetkililere gösterilir
 21. Proje bitirilerek teslim ve kapanış yapılır

 

 Makaleler Sayfası    Ana Menü

 Deytay için :

www.msprojectdersleri.com

www.msprojectmanagement.org

YÖNETİM ACADEMIA