PROJE RİSK YÖNETİM TABLOSU

 

#

RİSK TANIMI

KS 1

KS  2

KS  3

ÇÖZÜM

1

Finansal  riskler

 

 

 

B planı hazırla

2

Malzeme tedarik riskleri

 

 

 

Önceden garanti et

3

Proje ekibinden ayrılmalar

 

 

 

B planı hazırla

4

Proje Yöneticisinin ayrılması

 

 

 

İlk başta yardımcı ata

5

Yasal izinler

 

 

 

Önceden garanti et

6

Teknolojik riskler

 

 

 

Disaster recovery hazırla

7

Sözleşme sorunları

 

 

 

Sözleşmeyi yi incele

8

Meteorolojik riskler

 

 

 

Önceden analiz et

9

Sosyal ve çevresel riskler

 

 

 

Araştır ve konuş

10

Yönetim riskleri

 

 

 

Yalın organizasyon

11

Taşeron riskleri

 

 

 

İyice araştır ve programla

12

İçsel sorunlar

 

 

 

İyi iletişim kur

13

Yetkisel riskler

 

 

 

Tam yetki al

14

Proje Tanımı riskleri

 

 

 

Ne istendiğini iyi anla ve ne verileceğini iyi anlat son ürünü baştan ortaya çıkar ve detaylı olarak sözleşme ekine koy

15

Force major riskler

 

 

 

Disaster recovery hazırla

16

Lojistik riskler

 

 

 

Programla ve sorumlular ata

17

Dış Dünya riskleri

 

 

 

Tahmin ve analiz çalış, danış

18

Konjuktür riskleri

 

 

 

Sektörü iyi oku, danış

19

Politik Riskler

 

 

 

Gündemi iyi  oku danış

20

Gruplar arası çıkar çatışmaları

 

 

 

Önceden plan yap ve iletişim


KS : Katsayılar, riskin olasılığına göre yüksekten düşüğe doğru 1, 2, 3 rakamlarıyla ifade edilmiştir.

KS 1 : Projenin tamamını riske eder, zaman ve maliyet riski yaratır. Yüksek risk (Kırmızı bölge)
KS 2 : Projenin belirli bölümlerini riske eder, ancak çözümlenebilir. Orta risk (Sarı bölge)
KS 3 : Projenin zaman ve maliyet açısından risk oluşturmaz yada kolay çözümlenebilir.  Zayıf Risk (Yeşil bölge)

Proje planındaki her ana başlığın bir risk taşıdığı varsayımıyla risk tablosu oluşturulmalıdır. Risk katsayısı yüksek riskler proje başlamadan önce çözüm stratejisi oluşturulmalı, önlemler alınmalı, mümkünse riskler ortadan başından itibaren kaldırılmalıdır. Hangi risk’ in projenin tamamını riske edeceği iyi hesaplanmalıdır.

 

 Makaleler Sayfası    Ana Menü

www.msprojectdersleri.com